Minutul de gramatică – 3

Minutul de gramatică

Să vedem tu știi să scrii   –  Pe ‘a scrie’ și pe-‘a ști’?

’A scrie’ – cu doi i
–         Indicativ prezent – tu scrii
–         Conjuctiv prezent – tu să scrii

’A ști’ – cu doi i
–         Indicativ prezent – tu știi
–         Conjuctiv prezent – tu să știi
–         Viitorul format din conjuctiv prezent – tu o să știi