Tel:
Email:

Sistemul medical în Irlanda

1. Accesul la serviciile medicale

Serviciile medicale în IrlandaServiciile medicale pentru cei care se află temporar pe teritoriul Irlandei

Dacă vă aflaţi temporar în Irlanda şi sunteţi asigurat în sistemul de asigurări de sănătate al unui stat membru al Uniunii Europene, puteţi beneficia în mod gratuit de “asistenţa medicală necesară” în sistemul public de sănătate din Irlanda, dacă vă aflaţi în posesia Cardului European de Asigurări de Sănătate.

“Asistenţa medicală necesară” constă în asistenţa medicală de care aţi putea avea nevoie pe teritoriul Irlandei pentru a vă continua şederea în condiţii de siguranţă medicală, ţinând cont de durata planificată a şederii, astfel încât să nu fiţi obligat să vă întoarceţi în statul de origine mai devreme decât fusese planificat. Această regulă nu este aplicabilă însă atunci când scopul şederii dumneavoastră este accesul la acest tratament medical.

Dacă intenţionaţi să aveţi o şedere temporară în Irlanda trebuie să contactaţi Casa de Asigurări de Sănătate din România (www.cnas.ro), pentru a vă fi emis Cardul European de Asigurări de Sănătate.

medicalServiciile medicale pentru rezidenţi

Accesul la serviciile medicale din Irlanda este condiţionat în principal de rezidenţă şi de nivelul veniturilor de care dispuneţi. Orice persoană, indiferent de naţionalitate, care este considerată de Autoritatea pentru Servicii de Sănătate (HSE) ca fiind “rezidentă obişnuită” pe teritoriul Irlandei, poate beneficia de acces complet (Categoria 1 de beneficiari, adică titularii cardului medical) sau de acces limitat (Categoria 2 de beneficiari) la serviciile medicale.

Persoanelor care beneficiază de acces complet la serviciile medicale li se asigură accesul la întreaga gamă de serviciile medicale din Irlanda, inclusiv accesul la serviciile medicilor generalişti, la medicamente prescrise, la serviciile de spitalizare în unităţi medicale publice, precum şi la serviciile medicilor specialişti din unităţile stomatologice, oftalmologice, ORL, de maternitate şi de îngrijire a copiilor nou-născuţi.

dentistPersoanele care beneficiază de acces limitat la serviciile medicale beneficiază de tratament şi spitalizare în unităţi medicale publice, inclusiv tratament oferit de medicii specialişti şi în serviciile ambulatorii. Serviciile periodice de consultaţii stomatologice, oftamologice şi O.R.L nu sunt furnizate în mod gratuit, însă acest tip de tratament este oferit copiilor care au o trimitere de la o  clinică medicală pentru copii sau în urma unei examinări medicale efectuate la nivelul unităţilor şcolare. Serviciile de îngrijire în perioada maternităţii şi pentru nou-născuţi sunt asigurate în timpul sarcinii şi până la şase săptămâni după naştere.
În general, o persoană este considerată ca fiind rezidentă în mod obişnuit pe teritoriul Irlandei dacă poate demonstra Autorităţii pentru Servicii de Sănătate faptul că intenţionează să rămână în Irlanda pentru o perioadă de minim un an. Cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, care sunt angajaţi sau desfăşoară activităţi independente în Irlanda, li se conferă accesul complet sau limitat la serviciile publice medicale indiferent de durata şederii în Irlanda.
Informaţii suplimentare cu privire la accesul la serviciile de sănătate pot fi oferite de structurile locale ale Autorităţii pentru Servicii de Sănătate.
(sursa: Ghidul lucrătorului Român publicat de Ambasada României în Irlanda)

2. Cardul medical în Irlanda [Medical Card]

Cardul medical este emis de către Health Service Executive (HSE) și permite deținătorului să primească anumite servicii medicale şi medicamente în mod gratuit.

Pentru a vă putea încadra în condiţiile de obţinere a unui card medical, venitul dvs. săptămânal trebuie să fie sub un anumit cuantum, în funcţie de mărimea familiei. În cadrul evaluării mijloacelor de subzistență sunt luate în calcul veniturile în numerar, economiile, investiţiile și proprietăţile (cu excepţia propriului imobil).

În mod normal soţul sau partenerul în întreţinere și copiii sunt și ei acoperiţi pentru aceeaşi gamă de servicii medicale. Cardurile medicale sunt niște carduri din plastic de dimensiuni mici (similare cu un card de credit). Pe cardul medical va fi inscripționat numele doctorului dvs. Cardul este emis pe o perioadă de până la 3 ani, după care este reînnoit.

Deţinătorii de carduri medicale plătesc taxa socială universală pe venit (cu excepţia ajutorului social și a plăților HSE), dar la o cotă maximă de 4%. Singura scutire este pentru persoanele cu venituri anuale sub 10.036 EUR. Deţinătorii de carduri medicale pot fi scutiţi de la plata cheltuielilor de transport școlar și a taxelor de stat pentru examinare în şcolile de nivel secundar finanțate din fonduri publice. De asemenea, pot exista ajutoare financiare pentru achiziţionarea de manuale şcolare în anumite școli.

Cardurile pentru vizitele la medicul de familie
În cazul în care nu vă încadrați în condițiile pentru obținerea unui card medical din cauza veniturilor, vă puteți încadra pentru un card de vizite la doctorul de familie.
Cardul medical acoperă în mod normal următoarele servicii medicale:
Obţinerea cardului medical ţine cont de evaluarea mijloacelor de subzistență

În mod normal, în cadrul evaluării mijloacelor de subzistență se iau în calcul veniturile totale. Pentru evaluarea mijloacelor de subzistență se aplică norme diferite în funcţie de vârstă:

Evaluarea unui cuplu în scopul obținerii unui card medical ţine cont de etatea persoanei mai în vârstă. Orice sume în numerar, economii, investiţii sau proprietăţi (fără a include propriul imobil) sunt, de asemenea, luate în calcul. Însă, există anumite excepţii.

Persoanele scutite de la evaluarea mijloacelor de subzistență:
 • Persoanele cu drepturi UE – a se vedea mai jos ”Informații suplimentare”
 • Persoanele afectate de medicamentul Thalidomide
 • Femeile care au avut o simfiziotomie
 • De obicei, copiii aflați în plasament maternal.

În cazul în care beneficiați de ajutor social de un an sau mai mult și reveniți în câmpul muncii, vă puteți păstra cardul medical pe o perioadă de până la 3 ani. Acest lucru urmează a fi modificat în 2014, astfel încât în momentul în care reveniți în câmpul muncii veți avea dreptul să vă păstraţi cardul de vizite la doctorul de familie fără o evaluare a mijloacelor de subzistență, dar nu și cardul medical.

Persoanele cu vârsta între 16–25 ani, inclusiv elevi/studenţi, care sunt independenţi financiar, pot avea dreptul la un card medical dacă trec de evaluarea mijloacelor de subzistență. În cazul în care aceștia sunt dependenţi financiar de părinţii lor, aceștia pot avea dreptul la un card medical doar dacă părinţii lor au unul. În general, un elev/student care primește alocație de handicap va avea dreptul la un card medical.

În cazul modificării situației financiare trebuie să informaţi HSE-ul deoarece s-ar putea să nu mai fiți eligibil/ă pentru obţinerea cardului medical. Astfel ca dacă venitul sau situația familiei dvs. se modifică trebuie să informați Unitatea de Înregistrare a Clienţilor cât mai curând posibil – a se vedea mai jos ”Cum se depune cererea”.

Cardul va fi revizuit periodic. HSE-ul vă va solicita periodic să reconfirmați situația dvs. financiară. Veţi primi un formular care trebuie completat și returnat la Unitatea de Înregistrare a Clienţilor. În cazul nereturnării formularului, cererea dvs. nu va putea fi reanalizată şi nu se va mai putea emite un nou card. În perioada de desfăşurare a procesului de revizuire, cardul expirat poate fi folosit în continuare. Eligibilitatea dvs. poate fi confirmată de orice doctor, farmacist, prin intermediul sistemelor cabinetelor de medicină de familie sau o puteți confirma dvs. online pe medicalcard.ie.

În cazul în care locuiţi temporar în afara zonei de competenţă a Biroului local de sănătate, cardul medical poate fi utilizat pe o perioadă de până la 3 luni. În acest caz vă puteți prezenta la orice doctor de familie din zona participantă în cadrul programului de carduri medicale. În cazul în care veți lipsi o perioadă mai mare de 3 luni trebuie să înaintaţi o cerere la Biroul local de sănătate al respectivei zone pentru a vă elibera un card medical. În cazul în care vă mutaţi într-o altă parte a ariei de competenţă a Biroului local de sănătate puteți face o cerere pentru a vă schimba doctorul.

Cum se depune cererea ?
Dacă înainte de a trimite cererea aveți întrebări, puteți suna la numărul cu tarif redus 1890 252 919 sau puteți contacta Biroul local de sănătate sau prin email la clientregistration@hse.ie.

Pentru a obține un card medical puteți aplica online pe medicalcard.ie. Aceasta este cea mai rapidă metodă de a obține cardul. Formularul completat vă va fi returnat.

Alternativ, puteți descărca un formular de cerere pentru card medical:
Formular de cerere pentru card medical și card de vizite la doctorul de familie MC1 (pdf)
Formular de cerere pentru card medical și card de vizite la doctorul de familie MC1(a) – Persoane în vârstă de 70 ani sau peste (pdf)

Formularul de cerere și lista doctorilor de familie participanţi pot fi obţinute și de la centrul local de sănătate sau de la Biroul local de sănătate din zona dvs.  Acesta va fi dus la doctorul de familie ales din lista de doctori participanţi la program. De obicei doctorul de familie ales trebuie să aibă cabinetul pe o rază de 7 mile față de domiciliul dvs. Doctorul de familie trebuie să vă accepte ca pacient. Citiţi mai multe despre serviciile de medicină de familie pentru deţinătorii de carduri medicale. În cazul în care doctorul de familie vă acceptă ca pacient, el va va semna formularul. Formularul se va returna la Unitatea de Înregistrare a Clienţilor, împreună cu documentele specificate în formular. Cererea pentru obținerea unui card medical poate fi urmărită pe medicalcard.ie.

HSE-ul are o rubrică cu întrebări frecvente despre cardurile medicale și cardurile medicale/cardurile de vizite la doctorul de familie pentru persoanele cu vârsta de 70 de ani și peste.

appealsContestaţii

În cazul în care cererea pentru un card medical v-a fost respinsă și vă nemulțumește decizia, puteți solicita reanalizarea acesteia. Este posibil ca situația dvs. să se fi modificat sau să se fi omis nişte informaţii relevante din cererea originală. În cazul în care rezultatul în urma reanalizării vă nemulțumește, puteți face o contestație la Biroul de contestaţii de pe raza locală a HSE. Scrisoarea de refuz va conține și detaliile de contact. Biroul de contestaţii va efectua o reevaluare a cererii dvs. Reevaluarea va fi făcută de funcţionari HSE care nu au fost implicaţi în decizia luată cu privire la cererea inițială.
Client Registration Unit
P.O Box 11745
Finglas, Dublin 11
Ireland

Locall:1890 252 919
Fax:(01) 834 3589
Homepage: https://www.sspcrs.ie/portal/medapp/index.jsp
Email: clientregistration@hse.ie

Drepturi în baza reglementărilor Uniunii Europene

euflagÎn cazul în care beneficiați de pensie de securitate socială dintr-o altă țară UE/ZEE sau Elveţia sau dacă lucraţi și plătiţi asigurări sociale în una din aceste țări, vă puteți încadra pentru un card medical în baza legislaţiei UE dacă sunteţi rezident ordinar în Irlanda. Nu trebuie să faceți obiectul legislației irlandeze în materie de securitate socială. Aceasta înseamnă că nu trebuie să beneficiați de plăţi contributorii de ajutor social sau să lucraţi în Irlanda și să fiți obligați la plata PRSI.

În cazul în care locuiţi în Irlanda și vă aflaţi în întreţinerea unui pensionar în baza reglementărilor UE sau în întreţinerea unei persoane care lucrează într-o altă țară sub incidența acestor reglementări, puteți fi eligibil/ă pentru un card medical. Nu trebuie să faceţi obiectul legislației irlandeze în materie de securitate social. In cazul copiilor aflaţi în întreținere, această regulă se aplică soţului sau persoanei care îi îngrijeşte.

Lucrătorii detașați și persoanele aflate în întreținerea acestora se pot încadra, de asemenea, pentru cardul medical. Aceștia sunt lucrătorii angajaţi într-o altă țară sub incidența reglementărilor, dar trimişi de către angajatori să lucreze în Irlanda pentru o perioadă limitată de timp.
(sursa: informații de pe www.hse.ie, www.welfare.ie și www.citizensinformations.ie)

3. Ajutorul Financiar în caz de Boală

sickleaveÎn cazul în care nu puteți lucra din cauza unei boli puteți beneficia de indemnizație de boală din partea Departamentului Protecției Sociale. Trebuie să aveți vârsta sub 66 de ani și asigurare socială (PRSI).

Indemnizația de boală nu are legătură cu politica angajatorului dvs. cu privire la plata concediului medical (angajatorul își poate stabili propria politică cu privire la concediul medical și plata acestuia). Mai multe informații puteți găsi în documentul despre concediul medical și contractul de muncă.

a. Dacă nu aveţi dreptul la plată pentru concediul medical

În cazul în care conform termenilor şi condiţiilor contractului de muncă nu aveţi dreptul la plată pentru concediul medical, puteţi solicita Ajutorul Financiar în caz de Boală dacă aveţi suficiente contribuţii la asigurările sociale (consultaţi secţiunea “Reguli” de mai jos). În cazul în care nu aveți contribuții suficiente la asigurarea socială, trebuie să contactați reprezentantul Departamentului de Protecție Socială (fostul Ofițer de Asistență Comunitară) din cadrul centrului local de sănătate Reprezentantul departamentului vă va evalua situația și vă poate acorda o alocație socială suplimentară.

b. Dacă aveţi dreptul la plată pentru concediul medical

În cazul în care dreptul la plată pentru concediul medical este stipulat în contractul de muncă, este foarte probabil ca angajatorul să vă ceară să confirmaţi prin semnătură orice plată a Ajutorului Financiar în caz de boală, efectuată de Departamentul Protecției Sociale (Department of Social Protection) către angajator, pe toată perioadă efectuării plăţilor. Când concediul medical plătit se încheie, angajatorul nu va mai primi ajutorul de boală pentru dumneavoastră.

În cazul în care consideraţi că v-a fost refuzat în mod eronat Ajutorul Financiar în caz de Boală, sau dacă sunteţi nemulţumit de decizia unui Ofiţer de Decizie de Asistenţă Socială legată de drepturile dumneavoastră, puteţi opta pentru contestarea acestei decizii.


Reguli

Trebuie să înaintaţi o cerere pentru Ajutorul de boală în termen de 7 zile din momentul în care v-aţi îmbolnăvit. Pentru primele trei zile de boală nu se efectuează nicio plată.

Contribuţiile de asigurări sociale (PRSI)

Pentru a obţine Ajutorul Financiar în caz de Boală trebuie să aveţi:

 • Cel puţin 104 săptămȃni PRSI (clasele A,E,H sau P) plătite de cȃnd aţi ȋnceput pentru prima data lucrul

şi

 • 39 de săptămâni de plată a contribuţiilor la asigurările sociale sau de contribuţii creditate la asigurările sociale în Anul Fiscal Relevant (un minim de 13 săptămâni trebuie să reprezinte contribuţii plătite*)

sau

 • 26 de săptămâni de plată a contribuţiilor la asigurările sociale în Anul Fiscal Relevant şi 26 de săptămâni de plată a contribuţiilor la asigurările sociale în anul fiscal anterior Anului Fiscal Relevant.

Atenţie! Dacă nu aveţi 13 contribuţii la asigurările sociale plătite în Anul Fiscal Relevant, pentru îndeplinirea acestei condiţii pot fi utilizaţi anii menţionati mai jos:

 • Al doilea şi al treilea, ca apropriere în timp, an fiscal complet
 • Ultimul an fiscal complet

sau

 • Anul fiscal curent

 

Anul Fiscal Relevant este al doilea an fiscal complet, ca apropiere în timp, anterior anului în care este efectuată cererea. Astfel, pentru solicitări efectuate în 2015, Anul Fiscal Relevant este 2013. Dacă pȃnă acum primeaţi imediat alocaţia pentru căutarea unui loc de muncă (15 ani), alocaţia ȋnainte de pensie, pensia de invaliditate, alocaţia de ȋngrijire sau ajutorul pentru ȋngrijire, ȋnainte de a aplica pentru alocaţia pentru boală nu trebuie să fi plătit cele 13 contribuţii. Dacă primiţi o rată redusă a alocaţiei pentru căutarea unui loc de muncă sau aveţi mai puţin de 260 contribuţii, plata pentru alocaţia de boală poate fi redusă. Puteţi combina contribuţiile irlandeze PRSI cu contribuţiile de asigurare socială dintr-o ţară ce este acoperită de regulamentele UE pentru a vă califica la alocaţia de boală.

Cȃt de mult timp este plătită alocaţia de boală?

sickleave1Dacă aveţi 260 de săptămȃni PRSI plătite de cȃnd aţi ȋnceput prima data lucrul puteţi cere alocaţia de boală pentru o perioadă de maxim 2 ani (624 zile de plată).

Dacă aveţi ȋntre 104 și 259 săptămȃni contribuţii plătite PRSI, puteţi cere alocaţia de boală pentru o perioadă de pȃnă la 1 an (312 zile de plată)

Cȃnd încheiaţi clauza alocaţiei de boală vă puteţi recalifica pentru alocaţia de plată dacă plătiţi 13 contribuţii PRSI extra (sau un număr mai mic dacă vă aduce contribuţiile totale PRSI plătite la 260).

Ȋnainte de luna ianuarie 2009 persoanele cu 260 de săptămȃni PRSI plătite de cȃnd au ȋnceput prima data lucrul, au dreptul la alocaţia de boală pe toată perioada ȋn care sunt apţi de lucru și au vârsta sub 66 de ani.

Când dreptul dumneavoastră la plata concediului medical se termină aveţi dreptul la urmatoarele plăţi:

 • Dacă sunteţi bolnav şi este posibil să fiţi permanent inapt de lucru sau să satisfaceţi condiţiile PRSI, vă puteţi califica pentru Pensia de invaliditate;
 • Dacă nu vă calificaţi pentru pensia de invaliditate şi aveţi o incapacitate care se apreciaza că poate dura un an, vă puteţi califica pentru o Alocaţie de dizabilitate, după efectuarea unor teste;
 • Dacă nu vă calificaţi la nicio plată şi venitul dumneavoastră este prea mic pentru a îndeplini cerinţele, vă puteţi califica la o Alocaţie suplimentară de bunăstare;
 • Dacă Alocaţia medicală se termină din cauză că aţi împlinit 66 de ani puteţi fi eligibil pentru Pensia de stat. Ar trebui să aplicaţi cu 3 luni înainte de împlinirea varstei de 66 de ani.
Transferul de la Alocaţia pentru îngrijitor / Plata compensatorie pentru îngrijitor

Dacă aţi fost transferat de la Alocaţia de boală la Alocaţia pentru îngrijitor sau Plata compensatorie pentru îngrijitor şi apoi aţi revenit la Alocaţia de boală, veţi primi Alocaţia de boală la o rată cel puţin egală cu cea cu care aţi fost plătit.

Indemnizaţie pentru capacitate parţială de muncă

Începând cu 13 februarie 2012 indemnizaţia pentru capacitate parțială înlocuieşte dispensele anterioare, când persoanele care primeau indemnizație de boală puteau obține permisiunea de a lucra cu program redus în scop terapeutic sau de reabilitare și să-și păstreze ajutorul social integral.

Persoanele care în prezent beneficiază de această permisiune nu vor fi afectate până în momentul reanalizării acesteia. În acel moment nu li se va mai acorda dispensa, dar vor putea depune cerere pentru obținerea indemnizației de capacitate parțială. Nu există nicio obligație ca munca depusă de o persoană care primește indemnizație de capacitate parțială să aibă scop terapeutic sau de reabilitare.

Alocaţia de boală și alte plăţi ale asigurărilor sociale
Pensia pentru persoanele nevăzătoare Dacă primiţi pensia pentru persoane nevăzătoare puteţi obţine de asemenea alocaţia de boală, dacă sunteţi bolnav și nu sunteţi apt de lucru și indepliniti condiţiile PRSI.
Alocaţia de ȋngrijire Dacă obţineţi alocaţia de boală și indepliniţi condiţiile pentru alocaţia de ȋngrijire, puteţi obţine jumătate din rata personală din alocaţia de ȋngrijire ȋmpreună cu plata alocaţiei de boală. Este de asemenea posibil să primiţi o suplimentare financiară pentru un adult calificat pentru cineva din clauza alocaţiei de boală, ȋn timp ce ei primesc o rată ȋnjumătăţită a alocaţiei de ȋngrijire pentru ȋntreţinerea dumneavoastră sau a unei alte persoane.
Ajutorul de invaliditate Dacă primiţi ajutorul de invaliditate puteţi obţine de asemenea alocaţia de boală dacă sunteţi bolnav, nu sunteţi apt de muncă și ȋndepliniţi condiţiile PRSI.
Alocaţia pentru îngrijirea la domiciliu/ Beneficiul acordat ȋngrijitorilor Alocaţia de boală se plătește dacă obţineţi alocaţia pentru îngrijirea la domiciliu și/sau Beneficiul acordat ȋngrijitorilor.
Suplimentul la venitul familial (FIS) Dacă primiţi suplimentul la venitul familial (FIS) și vă ȋmbolnăviţi, plata FIS poate continua împreună cu alocaţia de boală pentru o perioada de pȃnă la 6 săptămȃni.
Pensia văduvei, văduvului sau a copilului supravieţuitor (inclusiv pensiile ocupaţionale ale văduvei/ văduvului și plata familiei cu un singur părinte, alocaţia soţiei abandonate sau alocaţia soţiei de prizonier Dacă obţineţi oricare din aceste plăţi in cuantum integral, atunci nu puteţi obţine beneficiul de boală ȋn același timp. Cu toate acestea, dacă obţineţi un cuantum redus al uneia din aceste plăţi și vă ȋmbolnăviţi, vă puteţi califica pentru o rată redusă a alocaţiei de boală care vă va aduce o rată personală maximă a alocaţiei de boală la care aveţi dreptul. Persoanele care primeau oricare din aceste plăţi ȋmpreună cu alocaţia de boală ȋnainte de data de 1 februarie 2012 pot continua să le obţină pe ambele ȋn același timp. Dacă primeaţi alocaţia de boală ȋnainte de data de 1 februarie 2012 și v-aţi calificat ulterior pentru una din aceste plăţi, le puteţi obţine pe durata clauzei pentru alocaţia de boală.
Plata alocaţiei de boală ȋn străinătate

Puteţi continua să obţineţi alocaţia pentru boală dacă mergeţi să locuiţi într-o altă ţară care este acoperită de reglementările UE. Trebuie să informaţi în prealabil departamentul pentru protecţia socială pentru ca altfel riscaţi să pierdeţi plata, sau aceasta poate fi amânată.

Dacă plecaţi într-o altă ţară acoperită de reglementările UE şi vă îmbolnăviţi, puteţi aplica pentru alocaţia de boală din Irlanda dacă v-aţi plătit ultima contribuţie de asigurare în Irlanda sau obţineaţi alocaţia pentru căutarea unui loc de muncă în Irlanda înainte de a fi plecat în străinătate.

Alocaţia de boală nu este plătită în ţările care nu sunt acoperite de reglementările UE. Cu toate acestea, dacă mergeţi într-o ţară care nu este acoperită de reglementările UE pentru a obţine aprobarea tratamentului, plata dumneavoastră se va rezuma când vă veţi întoarce.

Revizuirea alocaţiei de boală

Clauza alocaţiei de boală poate fi revizuită din când în când şi vi se poate cere să participaţi la o evaluare medicală. Această evaluare va fi întreprinsă de un Evaluator medical, care este un doctor angajat de Departamentul pentru protecţie socială. Evaluatorul medical vă va spune dacă consideră că sunteţi sau nu apt să vă întoarceţi la muncă. Trebuie să treceţi printr-o evaluare medicală când cereţi acest lucru, sau alocaţia dumneavoastră va fi suspendată.

Dacă alocaţia de boală este oprită, aveţi dreptul să contestaţi decizia – vedeţi mai jos “Unde să aplic”. Dacă primiţi contribuţiile doar creditate şi acestea s-au oprit, puteţi cere o revizuire a deciziei, dar nu aveţi dreptul la apel.

Nicio plată nu va fi făcută pentru primele 3 zile de boală şi nicio plată nu va fi efectuata pentru zilele de Duminică în timp ce sunteţi bolnav.

Ratele Prestaţiei de boală sunt acordate gradat în conformitate cu media veniturilor dumneavoastră săptămânale din anul fiscal aplicabil.

Plată săptămânală în 2013 pentru reclamaţii iniţiate în 2009:

Câştiguri medii săptămânale Rată personală Alocaţie pentru adulţi calificaţi
€300 sau mai mult €188 €124,80
€220-299.99 €147,30 €80,90
€150-219.99 €121,40 €80,90
Mai puţin de €150 €84,50 €80,90

 

Plată săptămânală în 2013 pentru reclamaţii iniţiate în 2008 sau înainte:

Câştiguri medii săptămânale Rată personală Alocaţie pentru adulţi calificaţi
€150 sau mai mult €188 €124,80
€125 – €149 €147,30 €80,90
€80 – €124 €121,40 €80,90
Mai puţin de €80 €84,50 €80,90

Plata Ajutorului Financiar în caz de Boală poate fi efectuată direct în contul dumneavoastră bancar sau al cooperativei de credit.

Copilul calificat

Puteţi obţine, de asemenea, o majorare a plăţii dumneavoastră pentru un copil în îngrijirea dumneavoastră.

Impozitarea indemnizației de boală

Indemnizația de boală (fără creşterile pentru copiii în întreținere) este considerată din punct de vedere fiscal ca fiind venit și se impozitează din prima zi de plată. Indemnizația de boală vi se plătește direct fără nicio deducere a impozitului pe venit.

În cazul în care sunteți angajat/ă, angajatorul va lua în calcul indemnizația de boală în scop PAYE. În cazul în care nu sunteți angajat/ă, în momentul în care administrația fiscală va ajusta creditele fiscale sau va analiza aspectele fiscale ale soțului/soției, va lua în calcul suma indemnizației de boală care v-a fost plătită.

Pentru mai multe informații contactați Biroul Fiscal.

Cum depuneţi cererea pentru ajutor financiar in caz de boala?

O întârziere de peste 7 zile poate face posibil ca dumneavoastră să pierdeţi o parte din plată. Dacă există un motiv sustenabil pentru întârzierea solicitării, plata dumneavoastră poate fi efectuata retroactiv.

Formularul de solicitare pentru Ajutorul Financiar în caz de Boală este disponibil la medicul de familie (GP) sau la medicul din spital. Motivul pentru care acest formular poate fi luat doar de la un medic este acela că doctoral trebuie să completeze o parte a formularului. Acest formular este disponibil  si online.

Trebuie să trimiteţi săptămânal un certificat medical (cunoscut ca MC 2) pentru întreaga perioadă în care sunteţi bolnav, numai dacă nu aţi fost instruit să procedaţi astfel.

Înainte de a reveni la muncă trebuie să obţineţi un certificat medical final de la medicul dumneavoastră. Nu vi se va cere să plătiţi pentru un certificat medical pentru asigurarea socială deoarece departamentul plăteşte doctorului rata agreată.

Dacă aveţi dificultăţi în completarea acestui formular, personalul de la biroul dumneavoastră local de asistenţă socială vă va asigura sprijinul necesar. Orice întrebări pe care le aveţi referitor la Ajutorul Financiar în caz de Boală trebuie adresate direct la biroul dumneavoastră local de asistenţă socială sau la linia telefonica speciala: (01) 704 3300.

Atenţie! Dacă dvs. credeţi că vi s-a refuzat fără motiv alocaţia de boală, puteţi solicita ca decizia să fie revizuită. Puteţi contesta decizia oficiului pentru apeluri cu privire la asigurările sociale fie direct, fie după revizuire. Trebuie să cereţi o revizuire sau să contestaţi decizia în 21 de zile după ce aţi fost informat cu privire la hotărâre. Aceasta cerere se depune la:

Illness Benefit

Department of Social Protection
P.O. Box 1650
Dublin 1, Ireland
Tel:(01) 704 3300
Locall:1890 928 400
Homepage: http://www.welfare.ie/

4. Serviciile de maternitate și îngrijire a sugarilor

maternitateToate serviciile cuprinse în planul de îngrijire al femeilor însărcinate, dar şi pentru copiii ce urmează a fi născuţi, sunt gratuite şi fac parte dintr-un program integrat de îngrijire pentru toate mamele însărcinate care locuiesc în mod obişnuit în Irlanda. Aceste servicii sunt asigurate de către medicul dvs. de familie(GP) la care v-aţi înscris anterior şi de către un obstetrician din spital. Aveţi dreptul la aceste servicii chiar dacă nu aveţi card medical. Toţi medicii de familie au acorduri cu Sectorul Executiv de Servicii Sanitare (HSE) pentru a asigura aceste servicii fără a trebui să facă parte din sistemul de GP şi carduri medicale. Planul prevede de asemenea şi două vizite post-natale la medicul de familie.

La prima sarcină doctorul de familie (GP) efectuează o examinare iniţială, dacă este posibil înainte de 12 săptămâni, urmată de alte 5 examinări efectuate pe parcursul sarcinii, care sunt alternate cu vizite la secția de maternitate/spital. În funcţie de situaţia dvs. individuală, doctorul de familie și/sau obstetricianul din cadrul spitalului pot modifica programarea vizitelor. Pentru sarcinile ulterioare veți beneficia de o examinare inițială și de alte 6 examinări suplimentare.

Dacă o mamă însărcinată suferă de o boală suficient de gravă, de exemplu diabet sau hipertensiune, pot fi asigurate până la 5 vizite suplimentare la GP.

După naştere, medicul de familie (GP) va examina copilul la 2 săptămâni, iar la 6 săptămâni va examina atât mama, cât şi bebeluşul.
Important! În spitalele publice mamele au dreptul, atât în perioada sarcinii, cât şi la naştere, la servicii medicale gratuite în regim de spitalizare și ambulatoriu precum și la serviciile medicale în caz de accidente și urgențe fără a suporta niciun fel de cheltuieli de spitalizare.
Asistența medicală pentru alte eventuale afecțiuni prezente în această perioadă dar care nu au legătură cu sarcina nu sunt acoperite de către schemă.

În cazul în care optați pentru servicii medicale private, veți suporta toate cheltuielile pentru servicii în regim de spitalizare.

Serviciile de îngrijire a sugarilor

babymilkMedicul de familie (GP) care o asistă pe mamă pe toata perioada sarcinii asigură şi îngrijirea copilului nou-născut. Acest fapt implică două examinări de dezvoltare în timpul primelor 6 săptămâni de la naştere, care sunt gratuite. Dreptul copilului la serviciile gratuite ale GP depinde de faptul dacă părinţii au sau nu card medical. Asta înseamnă că vizitele la GP pentru orice probleme privind sănătatea copilului în timpul acestei perioade de şase săptămâni sau după aceea nu sunt acoperite de programul de gratuitate, decât dacă părinţii au card medical.

Vizitele efectuate la domiciliul mamei şi copilului în primele 6 săptămâni, de către asistenta medicală, sunt gratuite.

Teste medicale

Dacă copilul se naşte la spital, este ceva obişnuit să se efectueze o examinare de depistare a tulburărilor metabolice (testul Guthrie sau testul de recoltare din călcâi).

Dacă copilul se naşte acasă, testul poate fi efectuat de GP sau în secţia ambulatorie a unui spital. Acest test necesită consimţământul părinţilor.

Cum depuneţi cererea ?

GP-ul dumneavoastră trebuie să aibă formularele necesare pentru cererea de servicii în cadrul Planului de îngrijiri de maternitate şi pentru sugari. Contactaţi-o pe asistenta de sănătate publică de la centrul dumneavoastră local de sănătate pentru a vă interesa de disponibilitatea cursurilor prenatale.

dprrpmic
Ghidul a fost realizat cu sprijinul Departamentului Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni

Page Title 1

Phasellus porta. Fusce suscipit varius mi. Cum sociis natoque pena tibus et magnis dis parturient modayn test.

Read More
Page Title 2

Phasellus porta. Fusce suscipit varius mi. Cum sociis natoque pena tibus et magnis dis parturient modayn test.

Read More
Page Title 3

Phasellus porta. Fusce suscipit varius mi. Cum sociis natoque pena tibus et magnis dis parturient modayn test.

Read More
Page Title 4

Phasellus porta. Fusce suscipit varius mi. Cum sociis natoque pena tibus et magnis dis parturient modayn test.

Read More
Page Title 5

Phasellus porta. Fusce suscipit varius mi. Cum sociis natoque pena tibus et magnis dis parturient modayn test.

Read More