Tel:
Email:

Înmatricularea unei maşini

În general, toate autovehiculele noi pe care le achiziţionaţi din Irlanda, precum şi autovehiculele introduse în Irlanda, fac obiectul aplicării Taxei de Înmatriculare a Autovehiculului (Vehicle Registration Tax – VRT) şi trebuie înregistrate la Inspectorii fiscali (Revenue Commissioners). În cazul în care cumpăraţi o nouă maşină sau introduceţi o maşină în Irlanda din străinătate, va trebui să faceţi trei lucruri înainte de a o putea rula:

 • Să plătiţi Taxa pentru Înmatricularea Autovehiculului (Vehicle Registration Tax – VRT).
 • Să aveţi o asigurare auto
 • Să plătiţi impozitul auto.

Trebuie să aveţi întotdeauna asupra dumneavoastră permisul de conducere când conduceţi un vehicul. Informaţii suplimentare sunt disponibile în documentele noastre la secţiunile permisele de conducere pentru începători şi permisele complete de conducere.

Taxa pentru înmatriculare a autovehiculului

Orice maşină nouă în Irlanda trebuie să plătească Taxa de Înmatriculare a autovehiculului, atunci când maşina este înmatriculată pentru prima dată. Aceasta este o cerinţă legală obligatorie iar orice întârziere în înmatricularea maşinii dumneavoastră poate atrage penalităţi severe.

Maşinile importate trebuie de asemenea înmatriculate. Pentru a înmatricula o maşină importată, trebuie să vă faceţi o programare la un centru NCTS pentru ca maşina să fie verificată şi pentru a plăti taxa de înmatriculare (VRT). Accesaţi documentul despre importarea unei maşini.

Etichetarea vehiculelor

Din iulie 2008 a fost introdus un sistem de etichetare care permite consumatorilor să compare emisiile de carbon (CO2) ale maşinilor noi.

Prima secţiune a etichetei arată cele şapte bande de emisiune şi identifică banda pentru tipul de vehicul pe care este ataşată eticheta.

A doua secţiune a etichetei oferă trei informaţii importante pentru consumatori:

 • rata taxei de înmatriculare (VRT) ce trebuie plătită pentru autovehicul
 • impozitul auto anual ce trebuie achitat
 • cantitatea de combustibil necesară pentru a opera autovehiculul peste 18,000 de kilometri

A treia secţiune a etichetei oferă informaţii suplimentare în completarea primei secţiuni şi introduce noţiuni despre comportamentul la volan. Restul secţiunilor etichetei oferă informaţii esenţiale despre autovehiculul pe care este ataşată, inclusiv marca, modelul, capacitatea motorului, transmisia, tipul de combustibil şi consumul.

Cumpărarea unei maşini noi de la un dealer auto

Dacă vă cumpăraţi o maşină nouă de la un dealer auto, atunci este responsabilitatea dealerului de a înmatricula autovehiculul şi de a plăti taxa înainte de a vă da maşina. Preţul autovehiculului trebuie să includă costul taxei de înmatriculare (VRT). Autovehiculul vă va fi predat cu plăcuţele de înmatriculare deja montate.

Odată ce autovehiculul a fost înmatriculat la inspectorii fiscali, iar taxa de înmatriculare a autovehiculului fost plătită, dumneavoastră (sau dealerul auto) veţi primi:

 • O chitanţă pentru VRT-ul plătit indicând numărul de înmatriculare atribuit autoturismului dumneavoastră.
 • Un Formular RF 100 spre a fi utilizat atunci când depuneţi cererea pentru impozitul auto.

Plăcuţele de înmatriculare ale autovehiculului

Plăcuţele de înmatriculare ale autovehiculului care arată numărul de înmatriculare al maşinii trebuiesc montate la maşină în decurs de 3 zile de la data înmatriculării. Dacă aţi cumpărat maşina de la un dealer, aceasta va avea plăcuţele de înmatriculare deja montate atunci când vă va fi predată. Dacă aţi cumpărat o maşină de la un particular, va trebui să obţineţi plăcuţele de înmatriculare de la proprietar. Majoritatea dealerilor auto le fac la comandă.

Certificatul de înmatriculare al autovehiculului

Certificatul de înmatriculare al maşinii dumneavoastră este emis de Departamentul Transport. Acesta vă va fi expediat prin poştă după ce aţi depus o cerere la biroul local de impozite auto de care aparţineţi pentru a plăti impozitul auto pentru vehiculul dumneavoastră.

Asigurarea auto

În Irlanda este o obligaţie legală să deţineţi asigurare auto dacă doriţi să conduceţi o maşină într-un loc public. Citiţi mai multe despre obligaţia de a avea asigurare auto aici.

Impozitul auto

Impozitul auto în Irlanda este o taxă impusă de Guvernul irlandez pentru autovehicule. Venitul obţinut din impozitul auto este folosit pentru întreţinerea şi îmbunătăţirea reţelei de drumuri. Taxa pentru impozitul auto pentru o maşină nouă se stabileşte pe baza emisiilor de CO2 şi pe baza mărimii motorului în cazul altor autovehicule. Anumite autovehicule sunt scutite de la plata acestui impozit. Citiţi mai multe despre obligaţia de a plăti impozitul auto aici.

Reduceri sau scutiri de impozit

Anumite reduceri şi scutiri de la VRT precum şi informaţii suplimentare vă sunt puse la dispoziţie de biroul dumneavoastră local de impozit pe venit. Reducerile sunt disponibile şi pentru:

 • Anumiţi şoferi cu dizabilităţi
 • Vizitatorii în Irlanda care deţin autovehiculele de peste 6 luni şi care sunt rezidenţi temporari în Irlanda.
 • Persoanele care deţin autovehiculele de peste 6 luni şi care se mută permanent în Irlanda.
 • Persoanele detaşate în Irlanda ca parte a corpurilor diplomatice.

Atenție! Dacă vă mutaţi în Irlanda şi faceţi parte din persoanele care sunt scutite de la plata VRT, nu vă puteţi vinde autovehiculul mai devreme de 12 luni de la înmatriculare. Dacă vi se cere să plătiţi VRT, atunci puteţi să vindeţi autovehiculul aici în Irlanda oricând doriţi, odată ce acesta a fost înmatriculat. Informaţii suplimentare sunt disponibile la biroul dumneavoastră local de impozite.

Maşinile electrice

Reducere de la plata VRT se aplică şi seriilor de maşini electrice produse până la 31 decembrie 2013.

Din ianuarie 2011 până în decembrie 2012, o schemă grant va fi disponibilă pentru vehiculele electrice pe bază de baterie (BEV) şi hibridele plug-in care îndeplinesc anumite standarde. Granturile se aplică după cum urmează:

 • 5,000 € pentru vehiculele de tip BEV care costă 20,000 € sau mai mult
 • De la 2,000 € la 4,500 € pentru vehiculele de tip BEV care costă mai puţin de 20,000 €.
 • 2,500 € pentru hibridele care costă 18,000 € sau mai mult

Programul de radiere a maşinii

Un program de radiere a maşinii a fost introdus din ianuarie 2010 şi se aplica până la 31 decembrie 2010. În cadrul acestui program, o reducere de la VRT de până la 1,500 € este oferită dacă maşina care are 10 ani sau mai mult este radiată şi este cumpărată o maşină nouă cu bande de emisie a CO2 de categoria A sau B. Sistemul a fost prelungit pentru perioada 1 Ianuarie 2011 până la 30 iunie 2011 cu relief VRT redus de până la 1250€.

Radierea înseamnă că vechea maşină a fost dusă la un birou de radiere – End of Life Vehicles (ELV) autorizat şi a fost emis un Certificat de Radiere cu privire la respectiva maşină. Maşina care este radiată:

 • Trebuie să fi fost înmatriculată în ţară pe numele cumpărătorului noii maşini cu cel puţin 18 luni înainte de data radierii.
 • Trebuie să aibă 10 ani sau mai mult de la data înmatriculării.
 • Trebuie să fie radiată după data de 9 decembrie 2009.
 • Trebuie radiată în decurs de 60 de zile de la data înmatriculării noii maşini, fie înainte, fie după.
 • Trebuie să aibă un certificat valid NCT de siguranţă rutieră sau unul care a expirat in timp de mai puţin de 90 de zile înainte de emiterea Certificatului de Radiere sau o documentaţie care să indice că a fost supusă unui test de siguranţă rutieră şi nu a fost acceptată în ultimele 6 luni.
 • Trebuie să fi fost asigurată pentru utilizare pe drum pentru cel puţin 12 luni în ultimele 18 luni înainte de emiterea Certificatului de Radiere.

Dumneavoastră trebuie să înmânaţi Certificatul de Radiere dealerului auto de la care cumpăraţi noua maşină. Programul vă permite să autorizaţi dealerul pentru ca acesta să efectueze radierea maşinii în numele dumneavoastră.

Informaţii suplimentare asupra programului sunt disponibile pe website-ul biroului fiscal.

Importul unei maşini

Dacă vă introduceţi maşina în Irlanda temporar (ex. în vacanţă, o călătorie de afaceri, etc.) nu trebuie să plătiţi VRT pentru autovehicul.

Dacă introduceţi o maşină nouă dintr-un alt stat UE, trebuie să plătiţi TVA-ul, de obicei atunci când înmatriculaţi maşina. Maşină nouă înseamnă o maşină care a fost folosită 6 luni sau mai puţin sau care a fost rulată cel mult 6,000 km. TVA-ul este plătibil chiar şi în cazul în care aţi achitat TVA-ul în cealaltă ţară.

Dacă importaţi o maşină nouă sau de ocazie din afara UE trebuie achitaţi TVA-ul (şi taxele vamale).

Informaţii suplimentare sunt disponibile în documentul nostru la importarea unui autovehicul în Irlanda.

Tarifele VRT

Taxa de Înmatriculare a Autovehiculului (VRT) este stabilită pe baza Preţului de Vânzare pe Piaţa Deschisă (Open Market Selling Price – OMSP) a autovehiculului. Puteţi obţine o estimare a taxei VRT pentru un autovehicul la Sistemul de verificare on-line a taxelor pentru înmatricularea autovehiculelor.

Din iulie 2008, taxa VRT pentru maşini (Categoria A) nu se mai stabileşte pe baza mărimii motorului, ci pe baza nivelului de emisii CO2 al maşinii. Guvernul a anunțat o structură revizuită a ratelor pentru vehiculele din categoria A în bugetul 2013.

Tarifele VRT pentru vehiculele din Categoria A cu începere de la 1 ianuarie 2013

Niveluri ale emisiilor CO2 Tarife VRT
Banda A1 0 – 80 grame per kilometru 14% din OMSP, (minimum 280€)
Banda A2 81 – 100 grame per kilometru 15% din OMSP, (minimum 300€)
Banda A3 101 – 110 grame per kilometru 16% din OMSP, (minimum 320€)
Banda A4 111 – 120 grame per kilometru 17% din OMSP, (minimum 340€)
Banda B1 121 – 130 grame per kilometru 18% din OMSP, (minimum 360€)
Banda B2 131 – 140 grame per kilometru 19% din OMSP, (minimum 380€)
Banda C 141 – 155 grame per kilometru 23% din OMSP, (minimum 460€)
Banda D 156 – 170 grame per kilometru 27% din OMSP, (minimum 540€)
Banda E 171 – 190 grame per kilometru 30% din OMSP, (minimum 600€)
Banda F 191 – 225 grame per kilometru 34% din OMSP, (minimum 680€)
Banda G peste 225 grame per kilometru 36% din OMSP, (minimum 720€)

Pe site-ul web al Autorităţii privind Energia Sustenabilă din Irlanda (Sustainable Energy Ireland – SEAI) puteţi verifica nivelurile emisiilor CO2 pentru diferite modele de maşini.

Tarifele Taxei pentru Înmatricularea Autovehiculelor pentru alte vehicule

Categoria Vehicul Tarif VRT
B Camionete mici şi unele jeep-uri 13,3% din OMSP, (minimum 125€)
C Alte vehicule, precum tractoare, camionete mari, camioane, maşini de epocă (peste 30 de ani vechime), microbuze (minimum 12 locuri pentru pasageri) De la 1 mai 2011 tarif uniform de 200€
Autorulote cu motor/rulote 13,3% din OMSP începând cu ianuarie 2011
Motociclete (noi) 2€ pentru până la 350cc şi 1€ pentru cc în plus.
Motociclete (utilizate) Ca pentru cele noi. Valoarea totală este apoi redusă cu un procent în funcţie de vechime. (Peste 30 ani 100% reducere)
Vehicule electrice hibrid şi vehicule cu carburant mixt* Reducere de la plata Taxei VRT de până la 1.500 €, în funcţie de vechimea maşinii pentru anumite vehicule anumite serii de producţie până la 31 decembrie 2013
Vehicule electrice plug-in hybrid ** Reducere de la plata Taxei VRT de până la 2.500 €, în funcţie de vechimea maşinii pentru anumite vehicule anumite serii de producţie până la 31 decembrie 2013
Vehicule electrice*** Reducere de la plata Taxei VRT de până la 5.000 €, în funcţie de vechimea maşinii pentru anumite vehicule anumite serii de producţie până la 31 decembrie 2013
Motociclete electrice*** Scutite de la plata Taxei VRT până la 31 decembrie 2013

*Un vehicul electric hibrid este un vehicul a cărui putere derivă dintr-o combinaţie între un motor electric şi un motor cu ardere internă, iar acesta poate fi acţionat exclusiv cu propulsie electronică pentru o parte importantă a ciclului său normal de conducere. Un vehicul cu carburant mixt are un motor capabil să utilizeze un amestec de etanol (minimum 80%) şi petrol.

**Un vehicul electric plug-in hibrid derivă puterea motrice dintr-o combinație de un motor electric și un motor cu ardere internă, ​​în cazul în care motorul electric derivă puterea de la o baterie care poate fi încărcat de la motorul cu ardere internă și de un curent alternativ (AC) rețeaua de alimentare electrică și este capabil de a fi condus pe propulsie electrică numai pentru o parte materială a ciclului său normal de conducere

***Un vehicul electric/o motocicletă este propulsat(ă) exclusiv de un motor electric.

Atenţie! Inspectorii fiscali au redactat o listă utilă a Celor mai frecvente întrebări despre Taxa VRT în Irlanda.

dprrpmic
Ghidul a fost realizat cu sprijinul Departamentului Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni

Page Title 1

Phasellus porta. Fusce suscipit varius mi. Cum sociis natoque pena tibus et magnis dis parturient modayn test.

Read More
Page Title 2

Phasellus porta. Fusce suscipit varius mi. Cum sociis natoque pena tibus et magnis dis parturient modayn test.

Read More
Page Title 3

Phasellus porta. Fusce suscipit varius mi. Cum sociis natoque pena tibus et magnis dis parturient modayn test.

Read More
Page Title 4

Phasellus porta. Fusce suscipit varius mi. Cum sociis natoque pena tibus et magnis dis parturient modayn test.

Read More
Page Title 5

Phasellus porta. Fusce suscipit varius mi. Cum sociis natoque pena tibus et magnis dis parturient modayn test.

Read More