Dicţie cu amuzament – Exerciţiul 2

Exerciţiul 2

Din atâţia dogi şi doage,
Multi mi-s dragi şi multi mi-s drage,
Că de mult ce mă dogesc
Şi mai mult le îndrăgesc.
Dogul-doagă, doaga-doagă,
Unul drag şi alta dragă,
Dogul doagă doagele,
Draga dragă dragele.
Aş da dogul pentr-o doagă,
Care mi-este cea mai dragă.
Ea dogeşte tot şi toate,
Şi o doagă cine poate.
Dragă doge, doagă dragă,
Până când o dragă doagă
Doagă dogele-dogina,
Întunericul, lumina,
Şi mai doagă cineva,
Numai pe inima mea!

(Futurist – Versuri: Ion Nicolescu)

Articol editat de George Bratulescu – voluntar Romanian Community of Ireland